Download 
You are here: Home » Contact Us
TAIWAN TA SHEH HENG YI CO.,LTD
ADD: No.266,yuan-pei street,hsinchu city,taiwan
TEL: +886-3-5384686 
FAX: +866-3-5382220
E-MAIL: sales@tashehgroup.com.tw
WEB: www.shengzou.com